Æ

 

 

æ

Æææ
æ

æ
 

 

(10.03.1889 1974)


ÆÆ

Æ ÆÆÆ Æ


       .. . "", , 1964 ., 250 .. , .

       djvu (6,7 ). WinDjView-0.5 ( WinDjView-0.5) - djvu-, - . . ( View → Language ).  . . !


 


ÆÆ

( æ 1958 )

 

Ææ æ ææ -æ - æ. æ æ Æ æææ ææ æ ææ æææ. æ æ ææ æ æææ, - æ 1958 , æ æ, æ ææ æ. æ ææ ææ ææ æ æ-æ; æ æ ææ ææ æææææ ææ æ æææ. æ æ ææ ææ ææ ææ æ æ æ.

, ææ, æææ .

ææ æ, æ. æ ææ ææ ææ ææ , æ ææ æ - æ. æ æ æ ææ ææ , ææ æ æ ææ . æ æ æ æ æ æ æ. æ , ææ æ .

Æ æ æææ ææ æ æ æ æ æ ææ . æ æ æ , æ, ææ XX æ æ æææ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ, æ æææ æ æ, ææææ æ, æ , æ æ. ææ , ææ æ ææ ææ, æ ææ , æ æ ææ æ æ , . ææ æ æ æ æ æ.

ææ ææ æ æ æ , ææ ææ. æ ææ. æ , æ? æ ææ, æææ æ. æ, æ, æ, æ, ææ, æ æ æ æ, æ, æ, æ ææ æ æ æ æ, æ (æ, , æ), ææ, ææ, æ, æ, æ ææ æ ææ? æ æææ ææ . æ ææ æææ æ ææ æ ææ æææ; ææ æ ææ æ æ. æ æææ ææ, ææ æ. æ ææ æ , æ ææ æ æ .

æ æ ææ ææ ææ æææ. æ æ æ æ. æ , - ææ æ., æ ææ æ ææ æ; æ ææ (æ) æææ, æ æ ææ ææææ æ. æ ææ , æ , æ, ææ ææ æ, æ æ æ , . , æ ææ æ ææ æ æ , æ ææ æ ææ æ æ.

( æ æ æ æ ) - æ 5, 9, (æ æ), , æææ , æ ææ ææ æ (æ æ, æ ææ æ- -æ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ æ æææ æ æ, ). - ææ ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æææ. æ æ. æ æææ æ Æ . æ æ .

æ , ææ æ ææ ææ æ 1889 10 (22) . æ æ ææ. æ æ æ ææ æ æ. æææ æ æææ. - æ æ ææ æ, ææ ææ ææ ææ. Ææ æææ æ æ ææ, æææ. æ æ . , , æ, , æ ææ ææ æ æ. æææ , ææ æ æ æ 1904 . æ ææ ( æ æ æ) æ ææ æ æ-æ ( , ææ æææ) ææ æ æ æ æ ææ, æ æ æææ æ . - ææ æ æ (ææ æ æ ææ) æ ææ ææ ææ.

æææ æ æ, ææ æ æ .. -, ææ æ. , æ æ ææ æ ææ æ æ . æ ææ æ, æ ææ ææ æ ææ ææ æ. æ æ ææ æ æ 19281929 æ æ. ææ 510 æ ææ æ æ, æ æ æ ææ. 19301935 , , æ æ æ ææ æ ææ ææ æ ææ 200-æ æ æ. æ (æ ææ ææ æ) (æ æ, æ æ ) ææ ææ æ æ æ æ -. ææ æ æ ææ æ æ æ, æ ææææ æ.

, 1958 æ, æ ææ æ æ ææ æ æ . æ , æ ææ , æ ææ æ ææ æ æ ææ 8 . ææ æ æ ææ ææ æ æ . - æ æ æ ææ æ . ææ æ æ æ æ æ æ, æ æ, æ æ æææ æ ææ æ æææ æ ææ æ æ ææ ææ, ææ æ æ:

() -, ....

ææ æ ææ æ: æ ææ ææ, æ , æ , , æ ææ (æ æ) æ. æ æ æ ææ æ ææ.

æ ææ æ, æææ æ ææ æ 1904 æ æ, æ. æ æ : ææ æ ææ, ææ ææ æ, æææ ææ .. æ , , æ æ . æ æ, , -, , ææ, ææ ææ, ææ æ ææ æ æææ æ æææ. æææ æ , æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ , æ æ æ (æ æ) ææ (æ ææ ææ). æ - æ æ. æ æ ææ ( æ æ, æ æ æ ææ æææ) æ. - æ æ ææ æ . ææ ææ æ ææ æ æ æ. æ æ , ææ, ææ æ. æ æ.

ææ æææ ææ æææ æ ææ ææ , , , æ. æ æ , æ ææ æ æ, æ æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ æ, . æ ææ ææ ææ ææ , æ æ æææ.

, ææ , ææ æ. , ææ - æ ææ ; æ ; ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ . ææ æ æ æ ææ æ æ. æ æ æ -æ æ . æ æ æ .

æ æ ææ æ , ææ æ æ, æ , æ æ, æ æ æ æ, , ææ , ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ , æ, ææ æ ææ æ ææ ææ ææ æææ, .

æ æ æ æææ æ ææ ææ æ ææ æ, ææ æ -æ. æ æ æ æ æ ææ æ æ æ , æ æ, æ æ ææ .

, ææ , æ æ æ ææ æ ææææ æ æ æ æææ , æ æ ææ æ ææ æ . - æ æ.

æ æææ, ææææ, ææ, æ; æ , ææ æ ææ, ææ, ææ; æ ææ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ ææ ææ.

æ -æ æ ææ - æ ææ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ ææ æ , ææææ æ. æ æ æ æ æ.

 

Æ ÆÆÆ Æ

æ æ æ , æ æ, æ æ, ææ æ ææ æ æ. ææ æ, æææ ææ ææ æ æ, æ ææ , æ æ , æ æ æ , æ.

æ ææ, æ æ ææ æ ææ ææ, æ, æ æ æ ææ, æ æææ, æ æ.

æ ææ , æ æ ææ ææ ææ æ æææ æ ææ, æ .

æ ææ æ, ææ æææ æ ææ æ ! ææ æ! æ ææ , ææ æ æ æ æ ææ æ æ ææ.

æ ææ æ æ æ ææ , , æ æ. æ, æ, ææ æ æ . æ æ ææ æ æ, ææ æ ææ. æ æ 1964 æ æ ææ æ ææ æ . æ æ ææ æ . æ , ææ æ æ æ, æ, æ æ. æ æ æææ æææ , æ ææ æ ææ æ æ , .

ææ , ææ æ æ, ææ æ, æ ææ æ æ æ . æ æ æ æ æ æ, æ æææ ææ æ ææ æ .

Æ æ æ æ, æ æ æ æ. æææ ææ æ æ. æ æ æ, æ æ æ, æ ææ æ ææ, æ ææ. , ææ, æ ææ æ æ , æ , æ æ æ ææ , ææ, æææ, æ æææ æ æ æ æ æ æ.

æææ æ : æ æ, æ æ ææ æ , æ, æ æ. æ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ æ, ææ, ææ æ æ æ æ. æ æ æ æ , æ ææ ææ ææ... ææ æ, ææ ææ æ, æ æ ( æ ææ æ ææ ææ æ æ æ æ ææ æææ ææ ææ æ ææ , æ ææ æ æ ).

ææ æ æ ææ . æ. æ æ. Ææ, ææ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ, æ, æ, æ æ ææ æ, , æ , ææ æ æ ææ (æææ æ æ, æ ææ, æ æææ , æ æ. Ææ ææ ææ æ æ ææ ).

æ ææ, æ , æææ æ , ? æ , ææ æ æ ææ æ , ææ ææ 50-æ ? æ , æ æ . Æ æ æ:

æ , æææ ææ æ æ?

æ æ ææ, , æ, ææ . ææ æ æ . æ æ ææ ææ æ . ææ æ æ , æ . æ . æ æææ æ , æ æ æ æ.

ææ æ æ, æææ (). æ, æ æ , æ ææ , æ ææ æ æ . ææ 1921 Æ ææ, æ æ, æ æ ææ ææ æ ææ ...

, æ æ , æ, æ æ , æ ææ æ , æ. æ æ ææ ææ .

æ ! æ- ææ. æ æ.

æ, æ æ æ æ, æ æ, æ , æ , æ ææ ææ æ ææ æ . ææ æ æ æ æ ææ ææ æ ææ (æ æ ).

80 ææ . æ æ ææ æ. æ æ. ææ ææ æ . ææ æ æ æ. ææ æ æ, æ - æ æ. æ , ææ ææ æ æ:

40 , æ, æ ææ æ , æ æ æ ææ æ æ .

æ æ ææ æ ææ æ æ.

ææ ææææ ææ ææ æ æ . æ æ æ: æ . æ æ , , , , æ ææ , æ æ . æ æ æ. æ ææ æ , æ æ, æ æ 12 æ: æ æ , æ æ ææ æ , æ, ææ æ ææ æ , æ ææ æææ.

æ ææ ææ ææ æ . æ æ ææ ææ, æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ æ: ææ æ? æ ææ æ, æ, æ.

ææ, ææ æ ææ æ : æ æææ , æ 37 ! ææ ææ æ , æ? ææ ææ. æ ææ:

æ 1889 10 (æ æ) æ ææ . æ æ ææ, ææ , æ , æ æææ æ. .

æ æ ææ æ æ ææ . 23 æ . ææ æ ææ æ æ ææ æ, , æ ææ ææ æ æ æ æ . æ æ 7 , æ 4. æ æ æ. æ , ææ ææ æææ . ææ ææ æ æ æ ææ . æ æ, æ æ , æ æ , æ ææ . æ æ æ æ , ææ æ ææ æ , ææ , : æ, ææ , æ - æ. æ, ææ ææ...

æ ææ , æ æææ, æ æ æ , ææ, æ ææ æ æ . ææ æ æ, æ æ æ æ ææ æ æ. æ ææææ, ææ æææ , æ æ æ æææ. Ææææ æææ æ 70 æ ææ æ æ , æ ææ æææ ææ, ææ, æ æ , æ.

æ ææ ææ ææ , 1805 ææ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ ææ æ ææ. æææ æ æææ æ. æ æ æ : æææ- ææ ææ 58 æ ææ æ ææ . æ æ. Æ 12-æ , æ - æææ. . æ æ æ ææ æ.

æ æ ææ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ æ , ææ . æ æ æ , ææ. æ ææ 5 æ ææ, ææ, æ æ .

Æ æ æææ æ ææ æ ææ . æ- ææ ææ æ ææ æ . ææ- ææ æ ææ æ . æ ææ æ æ æ. æ ææ æ, æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æææ , æ æææ æ, ææ æ æ. æ æ , ææ æ æ æ ææ æ æ ææ, æ æ , æ æ . æ , ææ æ -æ ææ æææ æ ææ æææ , ææ æ , æææ æ. ææ, æææ æ , æ ææ ææ æ æ ææ æ æ .

æ æ ææ æ æ ææ, æ , æ æ . æ æ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ . æ ææ æ, æ æ ææ ææ ææ . Æ ææ ææ æ æ , æ æ æ, æ æ æ, ææ. ææ ææ æ . æ æ æ, .

, 1898 æ æ æ æ ææ æ æ .

æ æ æ æ. æ æ , æ , æ. æ ææ æ , æ . æ æ, ææ, . æ æ, . æ ææ æ, 1899 I æææ, æ æææ. æ æææ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ , ææ æ ææ æ ææ æ æ : æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ æ ææ , . æ , , ææ æ ææ ææ æææ, . æ , æ, æææ, æææ æ æ æ æ, ææ.

ææ . æ æ, , ææ ææ ææ æ æ æ æææ. æ æ æ æ ææ . ææ ææ ææ æ , æ æ æ, ææ, æ ææ ææ , ææ- æææ . , ææ æ , ææ æ æ æ æ , ææ æ- æ , ææ æ. ææ ææ æ ææ- , æ æ æ , ææ æ . æ æ , æ æ , ææ ææ æ æ æ . æ, ææ , ææ æ æ ææ æ. æ, æ, ææ æ ææ ææ æ æ ææ . æ ææ æ æ æ æ. æ ææ æ, ææ æ æ ææ , ææ . 1909 æ æ ææ -ææ ææ æ æ æ.

1910 æ æ ææ ææ æ. Æ æ ææ æ ææ æ ææ æ ææææ æ . ææ æ ææ- æ æ ææ æ , ææ . æ , , æ ææ . ææ æ ææ ææ æ . æ æ æ æ æ æ .


1917 æ .


Ææ æ , æ æ æ æ æ. . Æ æ ææ æ ææ.

1914 æ ææ æ. ææ æ ææ æ ææ- æ . æ æ, æ æ æ æ. 1921 Æ ææ. 1923 æ ææ . æ ææ æ, æ (æ æ ) æ. - , æ- æ æ . , æ , ææ, ææ, æ æ ææ æ, ææ, æ. æ 37 . æææ æ ææ æ æ æ ææ . æææ ., . ææ ææ ææ æ. Æ æ , æ æ æ. ææ . æ æ 1925 . æ , æ æ ææ, æ .

.. æ. ææ æ ææ . æ ææ æ æ æ æ.

, ææ æ, æ ææ æ æ, 20 æ ææ, 40 æ æ. æææ æ, ææ æ æ ææ , ææ ææ ææ æ ææ.

æ æ ææ æ ææ ææ æ, æ æ æ æææ. æ æ æ , æ æ ææ . æ æ. æ æ æ æ æ æ. ææ æ æ, ææ æ . æ æ , æ æ æ . æ , ææ æ æ. 5 æ , æ æææ ææ æ æ. , æ ææ æ, ææ æ ææææ æ æ, ææ .

æ æ ææ æ æææ , æ æ ææ æææ æ. æ æ æ ææ ææ ææ æ . æ æ , ææ æ æ . 1927 æ, æ æ æ ææ æ æ.

æ æææ ææ, æ æ ææ æ, ææ æ, ææ æ. . æ æ ææ æ , ææ æ , ææ æ, æ. , æ æ æææ, , æ, , æ. æ. æ æ . . æ , ææ ææ ææ (æ ææ æ ). æææ , ææ æ .. , ..  ææ .. . æ , ææ æ æ æ: ææ ææ, æ æ, ææ æ ææ æ æ. æ æ æææ ææ æ ææ ææ æ . æ ææ , æ æ . ææ æ ææ æ , , æ æ . -æ æ æ æ, , æ æ . æ æ , æ æ æ: æ , 38-æ æ ææ æ ææ , æ æ.

ææ æ æ, æ æ, ææ æ æ , ææ ææ æ æ , . æ , ææ æ, , , ææ. ææ, ææ ææ , æ æ æ æ æ ææ . æææ, ææ , æ ææ æ æ . æ æ, ææ, . æ ææ æ-æ ææ, æ æ, æ æ . ææ , æ , , , æ æ æ. æ. æ ææ æ ææ ææ æ æ:

, ææ æ? æ æ....

ææ æ æ ææ ææ, ææ æ . æ ææ ææ æ æ , , ææ. æ æ ææ æ æ, ææææ æ ææ æ .

æ ææ ææ , ææ æ ææ ææ æ æ , ææ , æ æ æ æ, æ ææ æ, 28 æ æ æ , æ .

æ æ æ ææ æ æ . æ æ æ, ææ æ æ . ææ æ æ ææ æ, æ ææ , , æ , æ æ , æ æ .

Æ æ ææ 1927 1 æ æææ, æ æ. . . . , X.. , .. , .. , ææ æ ææ æ æææ, æ.

æææ æ, æ , æ æ : æææ, ææ. æ ææ, ææ æ æ , æ æ ææ, æ ææ , æ ææ. ææ æææ , ææ æ æ æ æ .

ææ æ, æ æ æ ææ æ ææ ææ. æ æ æ ææ .

æ , æææ ææ æ, æ ææ. ææ æ, æ ææ , æ ææ . ææ æ ææ æ. . æ- , æ ææ : æ- æ ææ ææ æ , ææ æ . , ææ æ æ ææ . æ æ ææ ææ æ æ ææ . æ ææ æææ , ææ, æ æ ææ æ æ æ æææ æ. æ æ ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ, ææææ ææ. æ , ææ æ ææ æ ææ æ.

æ æ æ ææ ææ æ æ æ æ æ. , æ æ ææææ æ, . , æ æ æ ææ. æ , ææ æ æ, æ ææ æ æ, æ . - ææ , æ - æ æ æ. æ æ æ ææææ æ æ. æ - æ ææ æ ææ, æ- æ æ ææ , ææ æ . æ ææ æ æ æ æ æ , æ æææ æ , æ æ , æ æ ææ, æææ.

æ æ æ æ æ, æ, æ æ , ææ æ æ æ. Æ æ ææ æ æ æ æ. æ , ææ , æ. ææ æ æææ ææ æ ææ . æ, æ æ æ . æææ ææ ææ æ æ ææ. ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æææ æ æ æ. ææ æ , ææ ææ æ æ ææ. æ æ æ :

æ æ ææ æ, æ æ , ææ , æ æ?

æ æ æ æ æ, æ .

ææ ææ, æ ææ ? æ .

æ æ æ æ , æææ æ æ ææ ææ æ ææ æ. ææ, æ æ æ æ æ æ æææ æ, ææ æ æ æ æ æ, .

æ ææ æ æ, .. æ. æ æ æææ æ. æ æ ææ æ æ æ, æææ æ æ, æ . ææ æ æ æ ææ æ æ. , ææ æ æ æ .

1928 æ æ æ æ ææ. .. æ æ æ , ææ æ , æ æææ æ, æ ææ 3 æææ. Æ , æ ææ , , æ æ ææ 360 æ æ ææ æ ææ. æ æææ æ ææ æ æ æ æ ææ æ. æ , ææ ææ , ææ, æ. æ æ ææ æ æ.

1929 æ æ æ. æ 320 æ æ ææ æ, ææ æ æ.

ææ æ æ , æ ææ æ æ æ. æ ææ 1932 æ æ æ. æ ææ æ æ , , æ ææ , . , ææ , æ ææ ææ æ. 2 , , æ , , æ æææ ææ æ. æ æ æ: æ æ, æ æææ ææ- æ . æææ , æ æ æ æ . æææ æ æ ææ , æ æ æ. æ æ , æ æ, æ .

æ, æ . æ ææææ ææ æææ. æ- æ ææ æ, , ææ æ, æ, æ æ . ææ- æ æ ææ ææ, æææ æ æ , ææ æ . ææ ææ , æ , , æ æ , æ ææ æ ææ. , æ, ææ æ æ æ ææ, æ ææ ææ æ .

23 æ æ æ æ, æ æ æ æ , æ ææ æ æ . æ ææ æ æ ææ . æ ææ ææ ææ , , ææ æ æ æ , ææ ææ. æ- æ ææ, æ æææ æ æ, ææ æ æææ æ æ. æ æ , ææ æ æ ææ æ. æ- æ ææ æ æ. æ ææ , æææ æ. æ ææ - 23 æ. ææ æ æ: ?. æ, æ. æ ææ æ æ æ: , . ææ ææ. æ æ æ ææ æ æ. æ ææ , æææ , ææ, , , æ . æ æ ææ, ææ ææ ææ ææ. æ æ æ æ ææ- æ, æ. , ææ æ æ, æ æ æ ææ ææ. æ æ æ ææ. æ: æ ææ æ æ . æ , æ æ ææ , æ . æ ææ æ, æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ . æ, ææ æ, æ ææ æ. æ æ æ æ ææ ææ , æ æ .

æ , æ ææ , ææ ææ , , ææ æ. æ æ æ. æ æ ææ æ æ, ææ æ , æ ææ ææ æ æ æ . 4 æ æ ææ æ .. æ æ. æ ææ æ ææ æ. æ ææ æ æ, , æ æ , , , ææ æ ææ æ .

193031 , æææ ææ æ æ , ææ æ. ææ- æ æ , æ æ. ææ æ, æ æ, ææ, ææ , ææ , æ æ æ ææ , æ , ææ æææ.

1931 æ , æ æ ææ ææ ææ æææ æ æ. æ æ æ ææ . æ æ.

1931 5 æ æ, æ æ . æ æ ææ- , - æ , ææ æ æ . , æ æææ ææ æ æ. æ æ ææ . ææ æ æææ, æ ææ æ, ææ, æææ ææ æ æ æ. æ , æ æ æ æ ææ.

æ æ 1929 , æ æ æ . æ ææ . æ . æææ æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ ææ æ: æ , æææ æ æ, ææ ææ æ æææ . æ, æ æ ææ , æ ææ æ ææ ææ æ .

, ææ ææ æææ æ. æ æ ææ æææ-æ ææ æ . æ - 9 ææ, æ 2 æ, 3 æ æ , æ æææ ææ 12 æ: æ, æ, æ. æ æ 1939 æ, æ .

1931 æ æ, æ æ æ, (34 ). ææ æ , ææ æ ææ æ 40 , ææ æ æ æ, ææ æ 52 ææ. æ , æ æ æ ææ æ - 3 ææ ææ , . , ææ, ææ, æ æ æ: , æ .

1932 æ ææ æ: 40 ææ, 52 ææ, 32 ææ, 8 æ. ææ ææ æ ææ ææ æ ææ . æ ææ æ ææ ææ 2 æ. æ æ æ ææ I ææ 3 æ.

ææ, æ æ , æ ææ æ, æ æ ææ , æ æ æææ, æ 7600 .

1933 æ æ ææ , æ æ 24, ææ 12, ææ 9, ææ 12 . æ æ æ æ. ææ æ æ: . ææ æ ææ æ ææ æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ æ.

ææ æ, æææ, ææ æ æ . æ æ æ . - æ æææ æ ææ, æ ææ æ æ: - . æææ 14 . 20-æ ææææ æ, æ, , ææ , æææ æ , . 1934 æ 58 æ æ æ, æ æææ æ, ææ æ æ : , , , æ ææ ææææ æ, æ , , , ææ. æ , æ æ ææ æ ææ ææ æ . 29 æ ææ ææ 1 æ. ææ æ, æ. 5 . æ æ , æ æ ææ . 5 æ æ. æ. æ æ æ , ææ, æ æ ææææ ..  æææ.

æ æ ææ ææ æ , ææ . 1- ææ ææ ææ ææ æ , ææ, , . æ ææ ( æ ) ææ æ ææ æ , , , ææ . ææ æ æ ææ æ æ:

. æ æ, æ, , , æ ææ . ææ . æ, ææ ææ æ æ . æ æ ææ , ææ ææ , .

15 ææ ææ, æ æææ, 19 ææ æææ æ.

æ æ , ææ ææ ææ æ ææ. æ æ æ: æ (æ æ), ( ), ( æ), (), , ææ (), (), () ææ æææ.

1938 æ ææ æ ææ . æææ ææ . æææ æ ææ æ , ææ æ.

æææ æ. æ 1939 : 82 ææ, æ 16, 27 ææ. æ 132 æ. æææ , æ ææ 1940 æ ææ æ æ. ææ ææ æ . 12 æ ææ, æ æ .

1939 æ æ, 1941 æ ææ, æææ æ æ . ææ æ æ æ: æ , (æ æ ææ æ). ææ 1941 æ 1954 æ æ 29 ææ. 1943 æ æ ææ ææ. 1948 æ æ æ (ææ æ ææ ). æææ æ, ææ 40 æ, æ æ , æ æ, , æ ææ æ æ ææ 1932 æ 1951 æ ææææ æ æ. 3 æ æ. ææ ææ æ : æ ææ ææ , ææ . Ææ æ , ææ , æ.

æ æ æ ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ ææ æ ææ.

æ- æ æ æ æææ æ ææ - æ : , .

1951 æ æ, ææ ææ æ æ. æ æ ææ, æ , ææ æ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ. ææ ææ æ æ æ, ææ æ .

ææ æææ æ. 1956 æ ææ æ ææ ææ . 1958 ææ ææ æ æ æ-æ. æ æ ææ æææ 7-æ æ 1964 æ. æ 50 æ æ æ ææ æ æ æ ææ ææ æ. , , æ ææææ ææ æ , ææ æ : ææ ææ ææ ææ, .. æ ææ .

ææææ , æ ææ æ æ , æ. : æ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ . ææ æ æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ .

æ, 2006, 3

      
       
  * æ * ææ *